Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív mesiaca: máj 2015

11

Návšteva spišského biskupa – Mons. ThDr. Štefana Sečku PhD.

Dňa 20. 04. 2015 navštívil naše zariadenie Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD. – spišský biskup z príležitosti vizitácie farnosti Batizovce. Otec biskup sa stretol s prijímateľmi a zamestnancami v kaplnke CSS, kde sa s nimi porozprával o ich radostiach a starostiach ,udelil im biskupské požehnanie a povzbudil ich vo viere a znášaní utrpenia. Prijímateľov jeho návšteva veľmi potešila a  načerpali duchovné sily pre svoj […]

Čítať viac