Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív mesiaca: november 2015

Hewlett-Packard

Pomáhame potravinami 2015

Slovenský Červený kríž organizoval v spolupráci so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika už 2. ročník celoslovenskej charitatívnej zbierky potravín pre ľudí v núdzi „Pomáhame potravinami“. Veľmi sme sa potešili, že dobrovoľníci SČK v Poprade mysleli aj na rodiny, ktorým je poskytovaná sociálna služba v CSS Domov pod Tatrami v Útulku vo Svite a prostredníctvom Mgr. Márie Zentkovej im odovzdali […]

Čítať viac