Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Pomáhame potravinami 2015

Slovenský Červený kríž organizoval v spolupráci so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika už 2. ročník celoslovenskej charitatívnej zbierky potravín pre ľudí v núdzi „Pomáhame potravinami“. Veľmi sme sa potešili, že dobrovoľníci SČK v Poprade mysleli aj na rodiny, ktorým je poskytovaná sociálna služba v CSS Domov pod Tatrami v Útulku vo Svite a prostredníctvom Mgr. Márie Zentkovej im odovzdali základné potraviny (múka, olej, cukor, maslo, konzervy, ryža, džem…), ale nezabudli pripojiť aj sladké dobroty pre malých maškrtníkov.

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Komentáre uzatvorené.