Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Prezentácia CSS Domov pod Tatrami v Prešove

Dňa 10. októbra tohto roka sa naše zariadenie prezentovalo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Tak ako aj v Spišskom Podhradí v júni tohto roka, šesťčlenná skupina predviedla športovú rozcvičku Cvičme v rytme. Hlavným bodom bolo slávnostné odovzdávanie cien v kategóriách Najlepšie zariadenie sociálnych služieb, Naj klient a Najlepší zamestnanec zariadenia sociálnych služieb. Slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie skupiny Drišľak. Zariadenia sociálnych služieb sa stretli na základe úspešného postupu v lokálnych kolách spišského regiónu na podujatí Krídla túžby. Na doplnenie odporúčame pozrieť aj príspevok CSS Domov pod Tatrami uspelo na podujatí KRÍDLA TÚŽBY zo dňa 24.6.2016

Komentáre uzatvorené.