Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív dňa: 1. februára 2017

20170222_173954

Reprezentácia zariadenia na 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička

Dňa 22. februára 2017 prijímateľka sociálnej služby Zuzana Billá reprezentovala naše zariadenie na jubilejnom 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička, ktorá sa konala v Podtatranskej knižnici v Poprade. Je to festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien so svojou tradíciou a organizovala ho Okresná organizácia únie žien Slovenska so sídlom vo Svite v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom Poprad a Podtatranskou knižnicou […]

Čítať viac