Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Reprezentácia zariadenia na 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička

Dňa 22. februára 2017 prijímateľka sociálnej služby Zuzana Billá reprezentovala naše zariadenie na jubilejnom 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička, ktorá sa konala v Podtatranskej knižnici v Poprade. Je to festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien so svojou tradíciou a organizovala ho Okresná organizácia únie žien Slovenska so sídlom vo Svite v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom Poprad a Podtatranskou knižnicou v Poprade.

Počas festivalu pani Zuzka predniesla báseň Madona zalieva kávu od autora Juraja Mravca a dobre sa jej darilo. S prípravou na súťaž jej pomohla sociálna pracovníčka. Sme radi, že takouto formou mala Zuzka príležitosť prezentovať svoje schopnosti a začleniť sa do umeleckého kolektívu žien. Zároveň bol tento deň pre ňu aj obohatením a povzbudením do ďalšej práce, získala diplom za účasť. Zaujímavým okamihom tohto dňa bolo to, že Zuzka mala tú česť sa zoznámiť s prvou recitátorkou tejto súťaže, pani Ľudmilou Netíkovou, ktorá stála pri zrode tejto súťaže. Takisto stretla svoju spolužiačku zo školských čias a mohla sa po dlhých rokoch znovu porozprávať.

20170222_173954 20170222_173752 20170222_172540 20170222_164943 20170222_160138

Komentáre uzatvorené.