Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Poďakovanie p. Kupčovej

Naša pani Sonička Kupčová – majiteľka cukroviniek TOL je našou dlhoročnou sponzorkou. Pomáha  našim prijímateľom sociálnej služby nielen zbierkami šatstva, potravinami a cukrovinkami, ale aj finančne. Ď a k u j e m e

DSCN0804

Komentáre uzatvorené.