Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Úspechy našich „bývalých“

Tešíme sa z úspechov našich „bývalých“ Mišky a Dalka, ktorým sa darí aj na športovom poli. Srdečne blahoželáme.

Jpeg

Jpeg

Komentáre uzatvorené.