Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Výlet do Košíc

Za finančnej podpory Mediačného centra v Poprade a úzkej spolupráce s KC Bonum sa naši prijímatelia sociálnej služby povozili na  historickom vláčiku v rámci výletu do Košíc.

Radosť v očiach detí a dospelých bola  najúprimnejším poďakovaním.

Bez Vašej podpory by nezažili tento neopakovateľný zážitok.

Ďakujeme

železnica DSCN0918 DSCN0916

Komentáre uzatvorené.