Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Animačný deň

Študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči 4. apríla 2018 zorganizovali pre našich klientov animačný deň. Teplé aprílové počasie a park pred kaštieľom boli ideálne na rôzne súťažné disciplíny, ako je zbieranie šušiek do vrecúšok s vyznačenými symbolmi, hod kamienkov na cieľ, ktorým bola pripravená krabica a triafanie lopty do fliaš. Klienti si tým precvičili schopnosti v poznávaní rôznych symbolov a pohyb na čerstvom vzduchu prospel ich zdraviu.

Ďakujeme študentkám Strednej pedagogickej školy v Levoči za zorganizovanie voľnočasovej aktivity pre klientov nášho zariadenia.

  IMG_20180404_100925

IMG_20180404_100020

IMG_20180404_094657

Komentáre uzatvorené.