Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Výmenný pobyt v Slatiňanoch v Českej republike

Popoludní 15. júla 2018 šesť prijímateľov z nášho zariadenia spolu s doprovodom vycestovalo na týždňový výmenný pobyt do Českej republiky. Mestečko Slatiňany je partnerským mestom nášho zariadenia už niekoľko rokov. V rámci výmenného pobytu máme možnosť spoznávania systému poskytovania sociálnych služieb v ČR nielen my, ale aj klienti. Majú možnosť obohatiť svoj obzor o cenné skúsenosti a rady do každodenného života i vypadnúť na pár dní zo života nášho zariadenia. V rámci pobytu je vytvorený priestor aj na kultúrne vyžitie a prehliadku zaujímavostí ČR. Všetci sú plní krásnych zážitkov.

20180719_094325

20180718_093235

20180718_112629

Komentáre uzatvorené.