Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Súťažili sme na Olympiáde DSS „Náš dom“

Športové podujatie pod názvom Olympiáda DSS „Náš dom“ prebiehalo dňa 18.10.2018 pod záštitou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej vsi a Domova sociálnych služieb „Náš dom“ v Spišskej Novej Vsi. Na trinástom ročníku tejto súťaže reprezentoval naše zariadenie tím v zložení Mária Gašparová, Peter Laciak a Štefan Dzedzina. Športovými výkonmi potvrdili svoju zdatnosť v kolektívnom súperení, v ktorom vybojovali prvé priečky. Umiestnili sa na 1. mieste v štafetovom behu a na 3. mieste v člnkovom behu. V individuálnej disciplíne uspela Mária Gašparová, ktorá vybojovala 3. miesto v hode loptou na presnosť.

Srdečne blahoželáme k úspešnému umiestneniu.

P_20181018_094840

P_20181018_101808

P_20181018_125028

Komentáre uzatvorené.