Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2019

Deň Prešovského samosprávneho kraja v Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami

 NOVEMBROVÝ VIETOR ZMIEN, 12. november 2019

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil podujatie pod názvom Deň PSK 2019, ktorý sa bude konať 12. novembra 2019. Aj naše zariadenie sa zapojilo do tohto podujatia. Prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa nesie v atmosfére reflektujúcej obdobie novembrových dní spred 30 rokov. Verejnosť sa tak symbolicky prenesie do roku 1989 prostredníctvom tematicky ladeného dňa, venovanému Nežnej revolúcii.

 CSS Domov pod Tatrami Batizovce srdečne pozýva širokú verejnosť

na tvorivý a kultúrny program, ktorý je pripravený v rámci dňa PSK 2019:

  • prehliadka areálu domova, prehliadka vnútorných priestorov budov,
  • prehliadka ergoterapeutických dielní s možnosťou vyskúšať si činnosti v niektorej z dielní,
  • ukážky tvorivých činností klientov v ergoterapeutických dielňach,
  • výstavka výrobkov klientov,
  • beseda a názorná ukážka so žiakmi a študentmi pozvaných základných a stredných škôl, s návštevníkmi podujatia o živote v našom zariadení z obdobia pred a po Nežnej revolúcii,
  • prezentácia zmien zariadenia, ktoré vyplývajú z transformácie sociálnych služieb,
  • interaktívna výstavka predmetov z obdobia 90 rokov.

november89

Komentáre uzatvorené.