Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Vianočný koncert

Vo vianočnom období si aj naši klienti vypočuli vianočné piesne. V nedeľu 29.12.2019 im popoludnie spríjemnili členky Speváckeho zboru pri Rímsko-katolíckej cirkvi Batizovce. Do pekných a aj obľúbených vianočných piesní sa zapojili aj niektorí z klientov a jedáleň klientov sa tak rozozvučala vianočnými piesňami. Prijímateľka pani Zuzka Billá predniesla zopár básní s vianočnou tematikou. Všetci sa tešili, že mali krajšie Vianoce, a že vianočné melódie prišli medzi nich.

Srdečne ďakujeme členkám Speváckeho zboru pri Rímsko-katolíckej cirkvi Batizovce za to, že prišli medzi klientov nášho domova a obohatili im prežívanie vianočných sviatkov.

IMG_20191229_130550

IMG_20191229_131225

IMG_20191229_131408

Komentáre uzatvorené.