Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Kontakty   arrow

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach je situované v obci Batizovce, 2 km severne od mesta Svit smerom na obec Gerlachov a Tatranskú Polianku. Územnosprávne spadá do Popradského okresu Prešovského samosprávneho kraja.

Samotné Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami sa nachádza v strede obce, susedí s Obecným úradom a Poľnohospodárskym družstvom na Družstevnej ulici číslo 25. V pozadí zariadenia sa rozprestiera panoráma Vysokých Tatier, čo dodáva tomuto zariadeniu atraktívny ráz. Z tohto dôvodu sme pristupovali i pri výbere názvu Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami.


Zväčšiť mapu

Adresa…………                                                                   Útulok
Centrum sociálnych služieb….                                           Ul. SNP č. 12
Domov pod Tatrami…….                                                     059 21 Svit
Družstevná 25/3
059 35 Batizovce………                                                         Útulok – 052/ 77 568 42

Domov sociálnych služieb…..                                             Vedúca Útulku vo Svite:
Družstevná 25/3………                                                          Mgr. Ing. Marcela Bátorová
059 35 Batizovce………                                                         Tel.: 052/ 77 568 42
.     …… ……….                                                                        Mobil: 0911 702 878
WEB: www.cssbatizovce.sk                                        batorova.marcela@cssbatizovce.sk

Riaditeľka:
PhDr. Katarína Bolisegová, životopis
Tel.: 052/ 78 49 712
Mobil: 0915 879 816
riaditel@cssbatizovce.sk

Ambulancia – 052/ 78 49 711

Vrchná sestra: 052/ 78 49 734 

Sociálne pracovníčky

Oddelenie A, budova Kaštieľ           052/ 78 49 735
Oddelenie B, budova Lipa               052/ 78 49 732
Oddelenie C, budova Breza             052/ 78 49 731
Oddelenie D, E, budova Javor         052/ 78 49 729
Oddelenie F, budova Gaštan           052/ 78 49 738

Vedúca úseku odborných činností:
Mgr. Anna Nemcová
Tel.: 052/ 78 49 716
Mobil: 0905 262 686
nemcova.anna@cssbatizovce.sk

Vedúci úseku vnútornej prevádzky:
Mgr. Ján Polovka
Tel.: 052/ 78 49 713
Mobil: 0911 702 879
polovka.jan@cssbatizovce.sk

Vedúca úseku ekonomiky:
Mgr. Vlasta Mudráková
Tel.: 052/ 78 49 714
mudrakova.vlasta@cssbatizovce.sk

Vedúca stravovacej prevádzky
Mgr. Marta Orlovská
Tel.: 052/ 78 49 727
orlovska.marta@cssbatizovce.sk

Zriaďovateľ:

Zriaďovateľom od 1. júla 2002 je Prešovský samosprávny kraj (PSK) :

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ, garantuje a kontroluje činnosť poskytovateľov sociálnych služieb prostredníctvom poslancov a zamestnancov úradu PSK – odbor sociálny (viď www.vucpo.sk).