Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív mesiaca: december 2014

Poskytnutie finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

V roku 2014 bol dotáciou rozpočtu MK SR vo výške 10000,-€ podporený projekt Kaštieľ s areálom Batizovce – oprava múra ohradného s bránami – zapísaný v ÚZPF SR č.860/1-4. Z pridelených prostriedkov bola zrekonštruovaná časť kamenného oplotenia areálu CSS Batizovce.

Čítať viac 

Čo sme spolu zažili od leta do zimy.

1. Spišské Podhradie- 14. ročník festivalu kultúrnej činnosti prijímateľov sociálnych služieb 27. 6. 2014 – naši prijímatelia vystúpili so scénkou „ Na cigánskom dvore“. 2….spontánnym tancom a cigánskou hudbou rozprúdili atmosféru v publiku 3. CSS Batizovce – Športový deň 17. 7. 2014 4. Paľko Rárog sa snažil z plných síl 5. Víťazné družstvo oddelenie Lipa […]

Čítať viac 

Dňa 03. 12. 2014 nás Nadácia Orange podporila sumou 250,-€ na projekt Darujme pocit Vianoc.

Nadácia Orange v rámci projektu Darujte Vianoce 2014 podporila sumou 250,-€ aj Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami – Útulok Svit. Projekt vytvorili sociálne pracovníčky Ing. Bc. Marcela Bátorová, Mgr. Anna Nemcová, Mgr. Timea Bebčáková a bol adresovaný opusteným ľuďom bez domova (ľuďom, na ktorých je páchané násilie, osamelým tehotným ženám, aj mamičkám s malými deťmi), ktorí nemali […]

Čítať viac