Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Poskytnutie finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

V roku 2014 bol dotáciou rozpočtu MK SR vo výške 10000,-€ podporený projekt Kaštieľ s areálom Batizovce – oprava múra ohradného s bránami – zapísaný v ÚZPF SR č.860/1-4. Z pridelených prostriedkov bola zrekonštruovaná časť kamenného oplotenia areálu CSS Batizovce.opadaná omietka na oplotenípoškodené oplotenierekonštruovaná časť plota z 20.11.2014rekonštruovaná časť oplotenia

Komentáre uzatvorené.