Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Festival Internos 2016

Aj tento rok sa prijímatelia sociálnej služby z nášho zariadenia zúčastnili na festivale tvorivosti a fantázie pod názvom INTERNOS. Konal sa dňa 8. septembra 2016 na Mariánskom námestí v Žiline. Vyskúšali si množstvo aktivít pre rôzne zdravotné znevýhodnenia. Festival prispieva k začleneniu osôb so zdravotným postihnutím a učí rešpektovať ľudskú inakosť.

5 4 3 2 1

Komentáre uzatvorené.