Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Mikuláš v CSS Domov pod Tatrami

Aj tento rok naše zariadenie navštívil Mikuláš s anjelom. Samozrejme nechýbali ani dvaja čerti. Všetkých klientov obdaril rôznymi dobrotami. Predtým však museli zarecitovať nejakú báseň alebo modlitbu, či zaspievať vianočnú koledu, ktoré sa ozývali po celom zariadení. Všetci klienti sa veľmi tešili, že na nich Mikuláš nezabudol.

dsc02731 dsc02757 dsc02774 dsc02781 dsc02787 dsc02791

Komentáre uzatvorené.