Sponzorský dar – nový televízor

Ing. Ján Lašan, majiteľ firmy T a t r a f i l t e r daroval nášmu zariadeniu  televízor zn. Philips.  Je krásne spoznať, že  sú medzi nami aj  ľudia, ktorí dokážu vyčariť úsmev na tvárach ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi, zároveň je to veľké povzbudenie aj pre nás – zamestnancov zariadenia,  že naša práca má zmysel.

DSCN0911

Nová práčka od firmy Whirlpool

Pri príležitosti 25. výročia vzniku f. Whirlpool, sme od nich dostali novučičkú práčku, ktorá už robí svoju službu v priestoroch zariadenia. Pre nás je to veľmi užitočný  dar, ktorý sa využíva niekoľko krát denne po celý rok. Ďakujeme

DSCN0863

Poďakovanie p. Kupčovej

Naša pani Sonička Kupčová – majiteľka cukroviniek TOL je našou dlhoročnou sponzorkou. Pomáha  našim prijímateľom sociálnej služby nielen zbierkami šatstva, potravinami a cukrovinkami, ale aj finančne. Ď a k u j e m e

DSCN0804

Poďakovanie firme DM-Market

Srdečne ďakujeme spoločnosti DM- Market za plienky, ktoré sponzorsky venovali pre detičky, je to veľmi prepotrebný dar, ktorý pomôže ušetriť financie mamičkám  v našom zariadení.

praktický darček (2) praktický darček (1)