Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Koncert ZUŠ Fantázia

Dňa 27.4.2017 sa naši klienti zúčastnili koncertu ZUŠ Fantázia v kultúrnom dome vo Svite. V programe pod názvom „Trinásta komnata“ sa predstavili žiaci spevom, tancom a hrou na hudobný nástroj. Všetkým sa koncert veľmi páčil, úžasné boli kostými účinkujúcich a scéna. Domov si odniesli krásny kultúrny a umelecký zážitok.

Komentáre uzatvorené.