Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Poďakovanie firme DM-Market

Srdečne ďakujeme spoločnosti DM- Market za plienky, ktoré sponzorsky venovali pre detičky, je to veľmi prepotrebný dar, ktorý pomôže ušetriť financie mamičkám  v našom zariadení.

praktický darček (2) praktický darček (1)

Komentáre uzatvorené.