Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Vianočná pošta pre našich klientov

Vďaka spolupráci so Spojenou školou, Mierová 134, Svit si aj prijímatelia sociálnej služby z nášho zariadenia prevzali vianočné pozdravy. Pozdravy vyrobili žiaci tejto školy a prejavili tak krásny skutok lásky tým, ktorí prežívajú sviatky v zariadení.

Milé vianočné priania im 18. decembra 2017 osobne odovzdala pani riaditeľka školy Ing. Elena Berezovskijová, pani učiteľka a dvaja žiaci. Klienti boli prekvapení, lebo nevedeli čo sa chystá, keď sa usádzali do obývačky k svojim stromčekom na oddeleniach. Každý sa veľmi potešil vzácnej návšteve a niektorí sa neubránili slzám z dojatia.

Touto cestou ďakujeme Spojenej škole, Mierová 134, Svit za spoluprácu a úžasný prejav lásky a pozornosti, ktorým obdarili našich klientov.

DSC04380

DSC04377

DSC04381

DSC04386  DSC04394

DSC04391

Komentáre uzatvorené.