Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Sponzorský dar – pizza pre všetkých

Veľmi sme sa potešili prekvapeniu, ktoré pre nás pripravil
Ing. Lašan s manželkou. Všetci malí i veľkí si  objednali pizzu,
ktorú dostali  sponzorsky s odkazom: “Dobrú chuť“

Ď a k u j e m e

DSCN1150 DSCN1145

 

Komentáre uzatvorené.