Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Potravinová pomoc od p. Dlugolínskej

Dňa 13.07.2018 pani Silvia Dlugolínska zorganizovala svoju veľkú narodeninovú party s mottom: „Prvý krok k pomoci“,  výťažok zo vstupného venuje ako potravinovú pomoc pre rodiny s deťmi, ktorým je poskytovaná sociálna služba v našom zariadení.

                          Ďakujeme za prvý krok k pomoci

oslava p. Silvia

Komentáre uzatvorené.