Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Spišská Petanque liga

V tomto roku sa prijímateľom sociálnej služby z nášho zariadenia darí v rôznych športových disciplínach. Tentokrát reprezentovali  naše zariadenie v 6. kole 5. ročníka Spišskej Petanque ligy, ktoré dňa 11.10.2018 organizovalo zariadenie Jeseň života, n. o. vo Veľkej Lomnici. Naši športovci Mária Gašparová, Ingrid Topláková a Štefan Dzedzina boli úspešní a vybojovali pre naše zariadenie 3. miesto.

K úspešnému umiestneniu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a veľa zdaru do ďalších športových súťaží.

DSCN3242

Komentáre uzatvorené.