Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Nadácia Chemosvit opäť podporila CSS Domov pod Tatrami Batizovce

Spolupatričnosť so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi Nadácia Chemosvit každoročne pretaví do konkrétnej formy pomoci. Je dôležitým sponzorom CSS v oblasti ochrany zdravia, materiálneho vybavenia a finančnej podpory. Aj v roku 2018 pomohla nášmu zariadeniu tým, že venovala Senior boxy, ktoré boli prerozdelené na jednotlivé oddelenia nášho zariadenia. Obsahom balíkov sú hygienické potreby a komplexný edukačný materiál na zlepšenie kvality života našich klientov. Zároveň prispejú aj k zlepšeniu celkového pohodlia klientov z hľadiska osobnej hygieny.

Vyzdvihujeme otvorenosť Nadácie Chemosvit podporovať ľudí s ťažkým zdravotným stavom a sprevádzať ich neľahkou životnou situáciou.

            Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami vyjadruje srdečné poďakovanie za podporu našich klientov a za to, že prostredníctvom nej môžeme urobiť ďalší krok k zlepšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

DSC04979

DSC04986

DSC04977

Komentáre uzatvorené.