Nová riaditeľka uvedená do funkcie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja vymenovalo PhDr. Katarínu Bolisegovú do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce od 1.9.2019.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK dňa 2.9.2019 za prítomnosti zástupcov úradu PSK osobne odovzdal novej riaditeľke menovací dekrét. PhDr. Bolisegová sa týmto oficiálne ujala funkcie riaditeľky nášho zariadenia. Akt uvedenia do funkcie riaditeľky sa konal v Hale Máriássy v budove kaštieľ za prítomnosti zamestnancov zariadenia. Zároveň predseda PSK a vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Ing. Pavel Slaninka poďakovali Mgr. Anne Nemcovej za vedenie nášho zariadenia v období do vymenovania riaditeľky.

Novej pani riaditeľke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri napĺňaní cieľov.

DSC05309

DSC05314

Naši športovci boli ocenení na Dni obce Batizovce 2019

Emília Fabiánová a Alexander Makula  si z rúk starostu obce Batizovce prevzali ocenenie pri príležitosti Dňa obce Batizovce, ktorý sa konal 31.8.2019. Ocenenie si prevzali za mimoriadne športové úspechy v stolnom tenise v kategórii športovcov s mentálnym postihnutím a za reprezentáciu obce doma i v zahraničí.

Na tomto mieste sa žiada spomenúť ich najvýznamnejšie úspechy. Na Svetové hry špeciálnych olympiád v Abu Dhabi v marci 2019 ich posunulo víťazstvo na kvalifikačnej súťaži v stolnom tenise z júna 2017. Na svetových hrách spomedzi športovcov zo 190-tich krajín sveta sa im podarilo obsadiť 4. miesto v dvojhrách v stolnom tenise a celkové 4. miesto v zmiešanej štvorhre v stolnom tenise. Významný titul Majstra Slovenska v stolnom tenise získal Alexander Makula na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise, ktoré sa konali v máji 2019 v Bratislave. Obaja dosiahli na športových súťažiach výborné umiestnenie a úspešnou reprezentáciou dostali do povedomia verejnosti aj naše zariadenie.

K oceneniu obce obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a elánu do ďalších športových súťaží.

IMG_5374

IMG_5379

IMG_5427

69811687_1203235146529272_6304250918028181504_n

Opäť sme vycestovali na výmenný pobyt do Slatiňan

V rámci dlhoročnej partnerskej spolupráce so zariadením v Slatiňanoch v Českej republike, naši klienti v júli 2019 absolvovali výmenný pobyt. Tí, ktorí tam ešte neboli mali možnosť obohatiť svoj obzor o fungovanie systému sociálnych služieb, odniesť si zopár rád do bežného života a prežiť pekné chvíle mimo nášho zariadenia. Počas pobytu si pozreli zaujímavosti Prahy, najmä Karlov most a Hradčany, zažili aj plavbu loďou po rieke Vltava, navštívili zámok v Žleboch i zámok v Slatiňanoch a zašli aj do žrebčína. Po prvýkrát si vyskúšali aj prepravu metrom. Všetci boli plní pekných zážitkov, ale i skúseností.

66407896_394010201231210_4967272451126853632_n

67349269_2472746642863914_3576883634948276224_n

67722347_405174956773868_4418101079208624128_n

thumbnail_IMG_2863

thumbnail_IMG_3060