Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Divadlo o Pyšnej princeznej

Klienti z nášho domova prežili kultúrne popoludnie, ktoré pre nich pripravili členovia Divadla Portál z Prešova na posledný septembrový deň roku 2019. Divadlo Pyšná princezná, doplnené o zaujímavé kulisy sa klientom veľmi páčilo a tešili sa, že sa mohli na chvíľu zabaviť.

Touto cestou ďakujeme členom Divadla Portál za program, ktorý pripravili pre klientov z Domova pod Tatrami.

IMG_20190930_093955

IMG_20190930_095050

Komentáre uzatvorené.