Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Interný krízový plán v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Interný krízový plán v súvislosti s výskytom
ochorenia COVID-19 vrátane príloh.

– po kliknutí na odkaz sa otvorí konkrétna príloha

  1. Krízový plán CSS Batizovce –  Krízový-plán-CSS-Batizovce.pdf
  2. Príloha č. 2 Plán krízových opatrení –  Príloha-č.-2-Plán-krízových-opatrení.pdf
  3. Príloha č.3 – Príloha-č.-3.pdf
  4. Príloha č.7 Evidencia dez.a ZOOP –  Príloha-č.7-Evidencia-dez.a-ZOOP.pdf
  5. Príloha č.8 jedálny lístok –   Príloha-č.8-jedálny-lístok.pdf
  6. Príloha č.9 označenie odpadu –  Príloha-č.9-označenie-odpadu.pdf
  7. Príloha č.10 psychologická intervencia –  Príloha-č.10-psychologická-intervencia.pdf

Komentáre uzatvorené.