Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Koľko lásky sa zmestí do krabice …?

V rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok mohli byť naši klienti obdarovaní rôznymi milými a užitočnými vecami i sladkosťami. Vďaka organizátorke pre Poprad pani Viere Orolínovej z Vydrníka sa klienti tešili z vianočných darčekov, ktoré vyzbierali dobrí ľudia a darovali tak nielen lásku, ale aj dobro. Milé darčeky im 22.12.2020 odovzdala vedúca Úseku odborných činností.

Za krásny skutok lásky v náročnom roku 2020, ktorý zatienila pandémia COVID-19, patrí srdečné poďakovanie pani Orolínovej a všetkým ľuďom dobrej vôle. Ďakujeme za to, že si spomenuli na ľudí so zdravotným postihnutím a obdarovali ich svojou láskou a pozornosťou ukrytou vo vianočných balíčkoch.

IMG_0066

IMG_0073

IMG_0076

IMG_0075

Komentáre uzatvorené.