Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív mesiaca: február 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Tabuľka EON na web 2020 podľa špecifikácie

Čítať viac