Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

POŠLI DOBRO klientom

V rámci projektu Pošli dobro klienti Domova pod Tatrami v Batizovciach obdržali milú poštu od rôznych študentov. Vďaka organizátorke pani Ľudmile Kolesárovej, redaktorke Denníka N sa naši klienti tešili z listov, ktoré im študenti napísali. Radosť klientov a prekvapenie z toho, že si na nich spomenuli spestrila ich každodenný život v zariadení a s nadšením si čítali svoje listy. Touto cestou chceme sprostredkovať aj odkaz klientky pani Evy Hlaváčovej: „Veľmi pekne ďakujem študentom, potešilo ma to a som prekvapená.“ A aké je prianie klientov do budúcna? Prajú si, aby všetci v zdraví mohli vykonávať rôzne aktivity aj mimo zariadenia a ísť „vonku“, ako tomu hovoria. Samozrejme ich poteší aj milá pošta, či už pohľadnica alebo list, pretože mnohí z nich nemajú príbuzných.

Komentáre uzatvorené.