Aktuálne opatrenia v zmysle usmernení Vlády SR od 16.08.2021 do odvolania

! Zákaz návštev do odvolania !

 

CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach v zmysle:

  • „Zásad protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu“ vydaných MPSVR SR
  • Aktuálnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
  • aktuálnej epidemickej situácie na území okresu Poprad podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“)

stanovuje nasledovné opatrenia, ktoré sa budú aktualizovať týždenne podľa vyvíjajucej situácie v okrese Poprad a v CSS.

Opatrenia sú spracované do nasledovných stupňov:

  1. zelený – MONITORING
  2. oranžový – OSTRAŽITOSŤ
  3. červený – 1. STUPEŇ OHROZENIA
  4. bordový – 2. STUPEŇ OHROZENIA
  5. čierny – 3. STUPEŇ OHROZENIA

 

3. STUPEŃ OHROZENIA – 29.11. – 05.12.2021

Bookmark the permalink.

Comments are closed.