Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v CSS Domov pod Tatrami Batizovce

V dňoch od 11.9.2017 do 13.9.2017 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. sa CSS Domov pod Tatrami Batizovce zapojilo do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017. Tento ročník sa niesol v duchu témy Pamiatky a príroda: krajina možností.

Generálnymi partnermi podujatia boli Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá. Celá akcia prebiehala podľa katalógu aktivít zverejneného na webovej stránke Združenia historických miest a obcí SR, ktoré ich zároveň koordinovalo. V rámci tohto podujatia bola prezentovaná história barokového kaštieľa, ktorý je miestom poskytovania sociálnych služieb. Verejnosť mala možnosť pozrieť si aj výstavu venovanú rodu Máriássy, históriu kaštieľov na Spiši ako aj galériu obrazov s pôsobivými krajinnými kompozíciami. Súčasťou dní kultúrneho dedičstva bola aj prezentácia výrobkov našich klientov z ergoterapeutických dielní, inštalovaná v hale Máriássy.

Návštevníci podujatia mali možnosť sa zapísať aj do kroniky nášho zariadenia, prípadne zanechať svoj odkaz k tejto téme pre budúce generácie. Kaštieľ v Batizovciach celkovo navštívilo päťdesiat návštevníkov.

Veríme, že návštevníkov samotná výstava, ale aj kaštieľ zaujali a svoje pozitívne dojmy odovzdajú ďalej, nakoľko kaštieľ a park v jeho okolí sú prístupné verejnosti podľa vopred dohodnutého termínu.

Mgr. Beáta Neupauerová

IMG_3532 panorama IMG_3529 panorama IMG_3520_panorama DSC03731 DSC03730 DSC03728 DSC03726 DSC03724

Bookmark the permalink.

Comments are closed.