Návšteva predsedu VÚC pri príležitosti otvorenia zrenovovaných priestorov

Pri príležitosti otvorenia zrenovovaných priestorov, prezentácie prebiehajúcich rekonštrukčných prác a materiálno-technického vybavenia budov a areálu CSS navštívil dňa 20. októbra 2017 naše zariadenie MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Návštevy sa zúčastnil aj poslanec Národnej rady SR PaedDr. Peter Šuca.

Riaditeľka Ing. Danica Ďuricová privítala účastníkov stretnutia v priestoroch haly Máriássy, kde si mohli pozrieť prezentáciu tvorby prijímateľov a podpísať sa do kroniky zariadenia. V kancelárii pani riaditeľky boli prezentované prebiehajúce rekonštrukčné práce v areáli CSS, kaštieľa a budov a tiež dlhodobá koncepcia činnosti zariadenia. Riaditeľka hostí sprevádzala aj vynovenými priestormi budovy Lipa (izby, sociálne zariadenia, dielne), navštívili aj budovu Gaštan, kde si pozreli priestory oddelenia F. Témou prezentácie zariadenia boli aj zatepľovacie práce na budove Javor a prezentácia inovačných návrhov projektov a optimalizácie bývania. Predseda VÚC navštívil aj kuchyňu a pozrel si jedáleň. Súčasťou programu tohto dňa bol aj pohľad na upravené časti parku, objekt amfiteátra a nové petangové ihrisko. Predseda VÚC sa v hale Máriássy stretol so zamestnancami CSS, kde mali priestor pre svoje otázky.

V závere stretnutia si predseda VÚC prevzal darček od prijímateľov sociálnej služby, ktorý odovzdali Inga a Števko.

IMG_4179 IMG_4149 DSC04154 DSC04148 DSC04133 DSC04107 DSC04084 DSC04046 DSC04029 DSC04013 DSC04005 DSC03993

Bookmark the permalink.

Comments are closed.