Oznam verejnosti – COVID 19 – krízový plán

Oznam verejnosti

Týmto oznamujeme verejnosti, že Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce má spracovaný krízový plán pre druhú vlnu pandémie Covid – 19 .

  1. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie úradu vereného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny Ústredného krízového štábu SR a vedenia PSK. Na na základe ich pokynov sú do odvolania zakázané návštevy v zariadení.
  2. Sme v spojení s RÚVZ v Poprade – kontakt: 0911 635 260, 0903 905 080.
  3. Riaditeľka zariadenia príkazným listom  menovala  Krízový štáb, ktorý má pravidelné stretnutia, na ktorých sa kontroluje plnenie plánu  a operatívne reaguje na situáciu.
  4. Členovia krízového štábu budú prítomní v čase krízy.
  5. Členovia krízového štábu spracovali plán preventívnych opatrení a súčasne aj krízových opatrení v prípade karantény.
  6. V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne  zabezpečená.
  7. Činnosti služby  v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Nariadenie vlády č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 s platnosťou od 1. 10. 2020. Všetky informácie podrobne na tejto adrese:   https://www.epi.sk/zz/2020-269

V prípade potreby a ďalších doplňujúcich informácií kontaktujte:

Riaditeľka zariadenia: PhDr. Katarína Bolisegová,
Tel.: 052/ 78 49 712 Mobil: 0915 879 816 riaditel@cssbatizovce.sk

Vedúca úseku odborných činností: Mgr. Anna Nemcová
Tel.: 052/ 78 49 716 Mobil: 0905 262 686 nemcova.anna@cssbatizovce.sk

Vedúca úseku ekonomiky a obslužných činností: Ing. Jana Faixová
Tel.: 052/78 49 716 faixova.jana@cssbatizovce.sk

Vedúca Útulku vo Svite Mgr. Ing. Marcela Bátorová
Tel.: 052/ 77 568 42  Mobil: 0911 702 878 batorova.marcela@cssbatizovce.sk

Kontakty na ďalších zamestnancov sú na webovej stránke zariadenia – kontakty.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.