Oznam verejnosti – COVID – 19

Oznam verejnosti

Týmto oznamujeme verejnosti, že Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce má spracovaný krízový plán.

  1. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie úradu vereného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny Ústredného krízového štábu SR a vedenia PSK. Na na základe ich pokynov sú do odvolania zakázané návštevy v zariadení.
  2. Sme v spojení s RÚVZ v Poprade – kontakt: 0911 635 260, 0903 905 080.
  3. Riaditeľka zariadenia príkazným listom  menovala  Krízový štáb, ktorý má pravidelné stretnutia, na ktorých sa kontroluje plnenie plánu  a operatívne reaguje na situáciu.
  4. Členovia krízového štábu budú prítomní v čase krízy v zariadení.
  5. Členovia krízového štábu spracovali plán preventívnych opatrení a súčasne aj krízových opatrení v prípade karantény.
  6. V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne  zabezpečená.
  7. Činnosti služby  v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.
  8. Uznesením vlády č. 169 zo dňa 27.03.2020 sa rozširuje núdzový stav o uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti  v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

V prípade potreby a ďalších doplňujúcich informácií kontaktujte:

Riaditeľka zariadenia: PhDr. Katarína Bolisegová,

Tel.: 052/ 78 49 712 Mobil: 0915 879 816 riaditel@cssbatizovce.sk

Vedúca úseku odborných činností: Mgr. Anna Nemcová
Tel.: 052/ 78 49 716 Mobil: 0905 262 686 nemcova.anna@cssbatizovce.sk

Vedúca Útulku vo Svite Mgr. Ing. Marcela Bátorová
Tel.: 052/ 77 568 42  Mobil: 0911 702 878 batorova.marcela@cssbatizovce.sk

Kontakty na ďalších zamestnancov sú na webovej stránke zariadenia – kontakty.

Hľadáme dobrovoľníkov na výpomoc pri zvládaní možnej krízovej situácie v súvislosti s prenosným ochorením COVID – 19.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.