Popoludnie v Boom House

Vďaka sponzorom mohli detičky s mamičkami stráviť krásne popoludnie v Boom House.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.