Sponzorský dar – pizza pre všetkých

Veľmi sme sa potešili prekvapeniu, ktoré pre nás pripravil
Ing. Lašan s manželkou. Všetci malí i veľkí si objednali pizzu,
ktorú dostali sponzorsky s odkazom: “Dobrú chuť“

Ďakujeme

Bookmark the permalink.

Comments are closed.