Aktuálne opatrenia v zmysle usmernení Vlády SR od 16.08.2021 do odvolania

! Zákaz návštev do odvolania !   CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach v zmysle: „Zásad protiepidemických prístupov a bezpečnosti klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu“ vydaných MPSVR SR Aktuálnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR aktuálnej epidemickej situácie na území okresu Poprad podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických… Čítať ďalej