Vydali sme občasník U nás doma pod Tatrami

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach v júli 2022 vydalo historicky prvé číslo časopisu. Občasník č. 1/2022 pod príznačným názvom U nás doma pod Tatrami ponúka stránky reflektujúce život v našom zariadení, niekoľko životných príbehov a športových úspechov klientov. Centrom pozornosti sú klienti, ich túžby, priania, kreativita, rôzne aktivity, umelecké a športové nadanie i predstavy… Čítať ďalej

Aktuálne opatrenia v zmysle usmernení Vlády SR od 02.05.2022 do odvolania

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaného MPSVaR SR  Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach  vydáva s účinnosťou od  02. 05. 2022 tento dokument :   Spolupráca  s rodinou  a priateľmi  prijímateľov  sociálnej  služby  (ďalej  len  „PriSS“) v pobytových zariadeniach patrí k… Čítať ďalej

Poďakovanie Nemocnici Poprad, a. s.

V tejto náročnej pandemickej dobe keď nemocnica v Poprade zažíva nápor chorých ľudí, zamerala svoju pozornosť aj na pomoc klientom v Domove pod Tatrami v Batizovciach. Obdivuhodný prejav ľudskosti a ochoty pomôcť iným si naše zariadenie veľmi váži, pretože vďaka tejto pomoci môžeme skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb klientom s vysokou… Čítať ďalej

Poďakovanie Nadácii Chemosvit

Začiatkom decembra 2021 Nadácia Chemosvit obdarovala klientov Domova pod Tatrami rôznymi druhmi kvalitných ponožiek, a to na zimu a na nosenie počas roka. Vďaka ochote a spolupatričnosti nadácie sa zlepší komfort klientov pri chôdzi a tým aj kvalita poskytovanej sociálnej služby. Ponožky boli prerozdelené na jednotlivé oddelenia a tak sa z nich mohli tešiť všetci klienti…. Čítať ďalej

Nová riaditeľka uvedená do funkcie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja vymenovalo PhDr. Katarínu Bolisegovú do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce od 1.9.2019. PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK dňa 2.9.2019 za prítomnosti zástupcov úradu PSK osobne odovzdal novej riaditeľke menovací dekrét. PhDr. Bolisegová sa týmto oficiálne ujala funkcie riaditeľky nášho zariadenia. Akt… Čítať ďalej

Vynovený výťah slávnostne uvedený do prevádzky

Dňa 15. februára 2019 sa v našom zariadení konalo slávnostné otvorenie rekonštruovaného výťahu. Otvorenie sa konalo za prítomnosti riaditeľky CSS Domov pod Tatrami Batizovce Ing. Danice Ďuricovej, vedúcej úseku odborných činností, vedúceho Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Ing. Pavla Slaninku a ďalších zástupcov úradu PSK. Naše zariadenie mohlo zrekonštruovať výťah v budove… Čítať ďalej

Návšteva predsedu VÚC pri príležitosti otvorenia zrenovovaných priestorov

Pri príležitosti otvorenia zrenovovaných priestorov, prezentácie prebiehajúcich rekonštrukčných prác a materiálno-technického vybavenia budov a areálu CSS navštívil dňa 20. októbra 2017 naše zariadenie MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Návštevy sa zúčastnil aj poslanec Národnej rady SR PaedDr. Peter Šuca. Riaditeľka Ing. Danica Ďuricová privítala účastníkov stretnutia v priestoroch haly Máriássy,… Čítať ďalej

Tlačová konferencia OZ Združenie sociálneho turizmu

Dňa 22. augusta tohto roka sa v priestoroch CSS konala tlačová konferencia občianskeho združenia Združenie sociálneho turizmu. Počas nej bol prezentovaný barokový kaštieľ v Batizovciach ako národná kultúrna pamiatka a sídlo zariadenia sociálnych služieb. Zúčastnili sa členovia združenia – zariadenia sociálnych služieb a zástupcovia médií. Predsedníčka občianskeho združenia a riaditeľka DSS sv. Jána z Boha v Spišskom… Čítať ďalej