Nová riaditeľka uvedená do funkcie

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja vymenovalo PhDr. Katarínu Bolisegovú do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce od 1.9.2019.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK dňa 2.9.2019 za prítomnosti zástupcov úradu PSK osobne odovzdal novej riaditeľke menovací dekrét. PhDr. Bolisegová sa týmto oficiálne ujala funkcie riaditeľky nášho zariadenia. Akt uvedenia do funkcie riaditeľky sa konal v Hale Máriássy v budove kaštieľ za prítomnosti zamestnancov zariadenia. Zároveň predseda PSK a vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Ing. Pavel Slaninka poďakovali Mgr. Anne Nemcovej za vedenie nášho zariadenia v období do vymenovania riaditeľky.

Novej pani riaditeľke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri napĺňaní cieľov.

DSC05309

DSC05314

Bookmark the permalink.

Comments are closed.