Ubytovanie v DSS

CSS Batizovce tvorí päť objektov, ktoré slúžia prijímateľom a personálu, ďalej je v areáli aj niekoľko hospodárskych menších objektov. Obytné budovy sú pomenované: Kaštieľ, Lipa, Javor, Gaštan a Breza.

Ubytovanie v Domove sociálnych služieb je situované do budov Kaštieľ, Lipa a Breza.

Budova Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, bola postavená v roku 1756 a celková rekonštrukcia bola ukončená v roku 1995. V suteréne budovy sa nachádzajú sklady, na prízemí sú archív, multifunkčné a administratívne priestory. Ubytovanie je situované na poschodí a je označené sa ako oddelenie A, nachádza sa tu 11 izieb, z toho dve jednoposteľové, päť dvojposteľových a 4 trojposteľové izby spolu pre 24 prijímateľov, hygienické zariadenia sú spoločné.
Na oddelení je veľká vstupná hala, obývačka, kuchynka a multisenzorická miestnosť (terapia snoezelen). Bezbariérovosť v tomto objekte je riešená výťahom z prízemia na poschodie, v objekte nie sú prahy, k dispozícii je bezbariérové WC a sprcha.

Budova Lipa je takisto je kultúrnou pamiatkou. Čiastočná rekonštrukcia prebehla v rokoch 1959, 1985 a 2017. Ubytovaciu časť oddelenia B, ktoré je výlučne mužské tvoria na prvom a druhom poschodí štyri trakty. Na prízemí sú miestnosti pre pracovnú činnosť prijímateľov. K dispozícii je 14 izieb, z toho 9 jednoposteľových a 5 dvojposteľových izieb spolu pre 19 prijímateľov. Hygienické zariadenia sú spoločné, nachádza sa tu sklad čistej bielizne, obývačka s kuchynským kútikom. Bezbariérovosť v tejto budove je podchytená bezbariérovými vstupmi do budovy a bezprahovosťou. Pre imobilných prijímateľov na prízemí je k dispozícii zdvíhacia vaňa, sprcha a toaleta.

Budova Breza bola postavená v roku 1977. V suteréne budovy sú zriadené technické priestory, kotolňa a garáž. Na prízemí v pravom a ľavom krídle sú zriadené služobné byty. V ostatných priestoroch na prízemí sú pracovné a relaxačné miestnosti pre prijímateľov, sklad pomôcok a miestnosť sociálnej pracovníčky oddelenia C a psychologičky, ktoré je situované na prvom poschodí. Oddelenie má 7 dvojposteľových izieb spolu pre 14 prijímateľov – samostatné bývanie, kde žijú prijímatelia s najnižšou mierou podpory vedení k maximálnej samostatnosti. Klienti si sami upratujú, perú, žehlia a nacvičujú zručnosti k potrebné pri príprave jednoduchých jedál.
Na poschodí okrem ubytovacích priestorov je telocvičňa s knižnicou, skladom edukačných a propagačných pomôcok a hosťovská izba. Bezbariérovosť v tejto budove je riešená jedine vchodom do budovy.

Comments are closed.