V reminiscenčnej terapii sme sa zabavili

Slovenské ľudové piesne a kroje boli ďalšou zaujímavou témou v reminiscenčnej terapii pod vedením sociálnej terapeutky PhDr. Kristíny Jurčo v spolupráci s inštruktorom sociálnej rehabilitácie Mgr. Jozefom Javorským. Súčasťou bola aj prezentácia dobových predmetov. Prijímatelia sociálnej služby sa pri tom dobre zabavili, spoločne si zaspievali a zatancovali si. V závere… Čítať ďalej

Majáles 2024

28. máj 2024 patril spoločenskej udalosti, na ktorú sme sa všetci veľmi tešili a výborne sme sa počas nej zabavili. Do tanca nám hrala hudobná skupina Štyl. Program tohtoročného majálesu o spoločenské tance obohatili tanečníci Solus Dance Academy Poprad. Trávnice, zemplínske a goralské piesne vo svojom pásme predstavila folklórna skupina Skadzi Stadzi. Všetci… Čítať ďalej

Zapojili sme sa do projektu

CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach sa zapojilo do pilotného testovania aplikácie výskumného projektu digitalizácie pre starších a osoby so zdravotným postihnutím v sociálnych službách – „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for Elderly and persons with disabilities in social services)“.Cieľom projektu bolo vyvinúť sadu hier a videí zameriavajúcich sa na skríning a tréning… Čítať ďalej

Odovzdanie osvedčenia prijímateľom

Trénovanie pamäti sa v našom centre sociálnych služieb stalo jednou z pravidelných aktivizačných činností, ktoré prebiehajú každý týždeň skupinovou alebo individuálnou formou. Prijímatelia si v apríli 2024 s radosťou prevzali osvedčenia o úspešnom absolvovaní prvého bloku stretnutí Tréningov pamäti, ktoré im odovzdala naša sociálna terapeutka PhDr. Kristína Jurčo a sú… Čítať ďalej

Spomínali sme na Veľkú noc v minulosti

VEĽKÁ NOC NA SLOVENSKU V MINULOSTI bola skupinová aktivita prijímateľov sociálnej služby v rámci reminiscenčnej terapie pod vedením sociálnej terapeutky. Za využitia dobových predmetov týkajúcich sa Veľkej noci mohli vidieť, aké sa používali niekedy a zaspomínali si aj na veľkonočnú šibačku a „kúpačku“. Aktivita sa klientom veľmi páčila aj preto,… Čítať ďalej

Novinka v aktivizácii prijímateľov sociálnej služby

Skupinová psychomotorická aktivizácia klientov je novou aktivitou v Domove pod Tatrami a 12. apríla 2024 sme prostredníctvom nej ukončili tento týždeň. Je formou pohybovej aktivity so zameraním na prežívanie radosti z pohybu. Prispieva k udržiavaniu motorickej stránky našich prijímateľov s využitím rôznych didaktických pomôcok pod vedením sociálnej terapeutky. Čítať ďalej

Veľkonočný kolkársky turnaj

V našom domove sa kolkársky turnaj stal tradičným a aj 27. marca 2024 ho inštruktori sociálnej rehabilitácie zorganizovali pre klientov. Všetci súťažiaci podávali maximálne výkony a darilo sa im dobre. Celkovou víťazkou turnaja sa stala p. Mária Gašparová, ale z víťazstva i odmeny sa tešili aj p. Slavkovský, p. Motyčka,… Čítať ďalej

Obdarovali nás k Medzinárodnému dňu šťastia

Prijímatelia sociálnej služby boli 19.3.2024 obdarovaní k Medzinárodnému dňu šťastia milými darčekmi so zdravou bylinkou. Je v nich ukrytý text „S láskou vytvorené deviatakmi SŠ Mierová 134, Svit“. Nielen to. Klienti sa veľmi tešili z návštevy pani riaditeľky školy Ing. Berezovskijovej, pani zástupkyne a dvoch žiačok, ktoré im osobne tieto… Čítať ďalej

Zahrali sme si „človeče“ …

Inštruktori sociálnej rehabilitácie pripravili pre klientov zaujímavú súťaž. V spoločenskej hre ČLOVEČE NEHNEVAJ SA vzájomne súperili hráči z každého oddelenia. Tí, ktorí mali šťastie a kockou hodili šestku, dostali malú odmenu. Na prvom mieste sa umiestnila pani Bobovská a za ňou p. Helebrant a  p. Holzbár.   Čítať ďalej

Týždeň mozgu v našom Centre sociálnych služieb

Dňa 15. marca 2024 sa naše CSS zapojilo do Týždňa mozgu 2024 pod záštitou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Pre prijímateľov a interných členov sme pripravili podujatie „Týždeň mozgu v našom CSS“, ktorý pozostával z prednášky o tom, ako funguje naša pamäť, obohatený o skupinový tréning pamäti na precvičovanie hemisfér, koncentrácie a… Čítať ďalej

Zdravie a pohyb

Zdravie a pohyb boli témou workshopu, ktoré 12. marca 2024 prijímateľom sociálnej služby prezentovala Zdravotná služba Paramed Rescue, o. z.. Dozvedeli sa, aký dôležitý je pohyb a cvičenie na fyzické zdravie človeka, ale aj to, že zohráva dôležitú úlohu aj pri depresii a úzkosti. Zaujímavým pre klientov bolo to, že ľudská psychika sa… Čítať ďalej

Reminiscenčná terapia

Novou aktivizačnou terapiou poskytovanou prijímateľom sociálnej služby nášho zariadenia je reminiscenčná terapia, ktorú pripravil a počas nej sa klientom venoval sociálny terapeut PhDr. Kristína Jurčo. Témy pod názvom VIANOCE V MINULOSTI a FAŠIANGY NA SLOVENSKU boli zamerané na prácu so spomienkami za využitia dobových predmetov, pričom klienti si sami vybrali… Čítať ďalej

Získali sme uznanie na súťaži ANJEL VIANOC 2023

Naši klienti sa zapojili do predvianočnej súťaže ANJEL VIANOC 2023. Pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie tvorili rôznymi výtvarnými technikami anjelov Vianoc tak, ako to vidia svojimi očami. Do súťaže sa zapojilo 10 klientov, bolo zaslaných 9 „anjelských“ výtvarných prác a jedna spoločná práca. Spomedzi 1500 prác z 240 škôl a… Čítať ďalej

Začala prebiehať canisterapia

Od februára 2024 sa klientom venuje canisterapeut s kurzom, počas ktorej sa zameriava na terapiu s použitím psa, známou pod názvom canisterapia. Vysvetľuje, že ide o predovšetkým o aktivizáciu klientov, ktorí nemajú záujem o činnosti, uvoľňuje spazmy svalstva hlavne u imobilných klientov. Pozitívne pôsobí na uvoľnenie spazmov ruky pôsobením tepla… Čítať ďalej

Tvorivé dielničky s výtvarníčkou Natáliou

Prvou zaujímavou aktivitou klientov na začiatku roka 2024 boli Tvorivé dielničky s výtvarníčkou Natáliou, ktorá sa spolu s pani Simonou Eibichtovou a dcérou Stellkou venovala klientom. Z akrylových farieb a farebného trblietavého prášku pod ich vedením klienti tvorili svoje diela a vznikali tak rôzne pestrofarebné obrazy, motýle, či dokonca podaril sa aj vianočný stromček. Obrázkami… Čítať ďalej

Vianočné prekvapenie

Každý z nás isto zažil pocit prekvapenia i potešenia z návštevy. Pani Simona Eibichtová spolu s dcérou Stellkou pripravili pre všetkých klientov Domova pod Tatrami milé vianočné prekvapenie. Upiekli pre nich slané dobroty, pekne ich zabalili a 28.12.2023 ich osobne aj odovzdali. Obdarovali ich aj chutnými nápojmi na zahriatie. Pani… Čítať ďalej

Pripravujeme sa na Vianoce

Klub žien z Batizoviec svojou dobročinnou aktivitou sa postaral o to, aby na štedrovečernom stole klientov nechýbali tradičné vianočné oblátky. Osobne ich odovzdali 20.12.2023 a popriali klientom šťastné Vianoce. Nechýbala ani vianočná pieseň od klientky p. Janky Rybárovej. Srdečne ďakujeme za prejav pozornosti. Čítať ďalej

Vianočná pošta 2023

Vianočná pošta od žiakov Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite aj tento rok potešila našich klientov. Pekne vyzdobené vianočné pozdravy plné všelijakých prianí klientom dňa 20.12.2023 osobne odovzdali pani učiteľky aj dve žiačky. A práve to sa najviac rátalo klientom, to u nich vyvolalo radosť z toho, že k… Čítať ďalej

Klienti opäť súťažili v hre človeče ….

V predvianočnom období inštruktori sociálnej rehabilitácie pripravili pre klientov obľúbenú súťaž. Hra ČLOVEČE NEHNEJVAJ SA opäť preverila nielen ich súťaživosť, ale aj trpezlivosť, i schopnosť sa nenahnevať, keď sa nepodarí kockou hodiť šestku. Všetkým sa darilo veľmi dobre, ale zvíťazili iba traja. Víťazné 1. miesto obsadil pán Szabó, 2. miesto… Čítať ďalej