Občianske združenie Štvorlístok

Občianske združenie Štvorlístok pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce   Registrované na Ministerstve vnútra SR, dňa 04.10.2012 pod číslom VVS/1-900/90-40146 IČO: 42237823 DIČ: 20 236 72464 Bankové spojenie: VÚB číslo účtu.:3094715253/0200 Cieľ, poslanie a činnosť OZ všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii… Čítať ďalej