Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call

Archív rubriky: OZ Štvorlístok

2 počítače z projektu nadácie Pontis

V rámci OZ sme sa zapojili do projektu Nadácie Pontis na dodávku počítačov. Náš projekt bol úspešný, a tak sa tešíme z 2 ks počítačov, ktoré pomôžu deťom pri príprave úloh do školy a dospelým zdokonaliť počítačové zručnosti.

Čítať viac 

Stanovy občianskeho združenia

Tento návrh stanov Občianskeho združenia ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce bol schválený na zasadnutí prípravného výboru pre založenie tohto občianskeho združenia, ktoré sa konalo dňa 10.09.2012 v Batizovciach.  S T A N O V Y Občianskeho združenia  Článok 1 Základné ustanovenia  Názov občianskeho združenia je Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce, […]

Čítať viac 

Občianske združenie Štvorlístok

Občianske združenie Štvorlístok pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce   Registrované na Ministerstve vnútra SR, dňa 04.10.2012 pod číslom VVS/1-900/90-40146 IČO: 42237823 DIČ: 20 236 72464 Bankové spojenie: VÚB číslo účtu.:3094715253/0200 Cieľ, poslanie a činnosť OZ všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého […]

Čítať viac