Stanovy občianskeho združenia

Tento návrh stanov Občianskeho združenia ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce bol schválený na zasadnutí prípravného výboru pre založenie tohto občianskeho združenia, ktoré sa konalo dňa 10.09.2012 v Batizovciach.  S T A N O V Y Občianskeho združenia  Článok 1 Základné ustanovenia  Názov občianskeho združenia je Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych… Čítať ďalej

Občianske združenie Štvorlístok

Občianske združenie Štvorlístok pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce Registrované na Ministerstve vnútra SR, dňa 04.10.2012 pod číslom VVS/1-900/90-40146 IČO: 42237823 DIČ: 20 236 72464 Bankové spojenie: VÚB číslo účtu.: SK35 0200 0000 0030 9471 5253 Cieľ, poslanie a činnosť OZ všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré… Čítať ďalej