História batizovského kaštieľa

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach sídli v krásnom barokovom kaštieli, ktorý patril rodine Máriássy. Pochádza z roku 1756 a postaviť ho dal František Máriássy so svojou manželkou Zuzanou Szontagh, o čom svedčí aj nápis na erbe. Posledný z rodu Máriássy – Edmund odpredal v roku 1905 celý majetok batizovského kaštieľa kniežaťu Hohenlohe. Po niekoľkých zmenách majiteľov ho v roku 1917 kúpila grófka Berta Dessewffy, ktorá bývala v Budapešti a do Batizoviec chodila ako na letné sídlo. Po jej smrti podľa testamentu pripadol kaštieľ s príslušenstvom sestrám rádu uršulínok z Cífera. Odvtedy sa stal kaštieľ kláštorom a uršulínky v ňom bývali do roku 1950, kedy boli z neho násilne vysťahované. V kaštieli sa následne zriadila Základná politická škola socialistická zamestnancov podnikov vo Svite, ktorú v roku 1951 zrušili.
Počas nasledujúcich piatich rokov kaštieľ chátral. V roku 1952 sa pod ťarchou snehu prelomila strecha, ale pre nedostatok stavebného materiálu nebola opravená. Do miestností sa dostávala voda, ktorá zničila vzácne interiéry. V júni 1952 bola budova pridelená do Slovenského náboženského fondu obcí, avšak pre havarijný stav sa nevyužívala. V roku 1954 dal Miestny národný výbor do užívania nádvorie kaštieľa Strojne traktorovej stanici. Zadné stavisko využívalo miestne JRD pre skladovanie produktov a materiálov. V hlavnej budove kaštieľa bola do roku 1957 poradňa pre matky s deťmi, miestnosť pre Zväzarm a boli tu ubytované štyri rodiny.
Dňa 29 januára 1957 sa začala oprava a adaptácia kaštieľa na Domov dôchodcov. V kaštieli sa dobudovalo podkrovie s možnosťou ubytovania 60 dôchodcov, vybudovala sa centrálna kotolňa. Kolaudácia hlavnej budovy „A“ kaštieľa sa konala 25. júna 1959 a budova bola daná do užívania. Náklady na opravu a adaptáciu kaštieľa predstavovali vtedy 2 526 000 korún. Dňa 1. augusta 1959 v kaštieli zriadili Domov dôchodcov a do funkcie vedúceho menovali Františka Petrovského. Prvý dôchodca nastúpil do Domova dôchodcov 5. októbra 1959 (Anna Huťanová). A práve tu sa začína písať v batizovskom kaštieli história inštitucionálnej sociálnej starostlivosti.

Histórii batizovského kaštieľa je venovaná expozícia „Ako kráčala história“, a to v hale Máriássy tohto kaštieľa. História je spracovaná na piatich posteroch pod názvami:
1. Významné stavby Máriássyovcov
2. Významní zástupcovia rodu
3. Zakladateľ obce Batiz, syn Marka
4. Máriássyovci v Batizovciach
5. Kaštieľ v Batizovciach

Comments are closed.