Kontakty

Zriaďovateľ:
Prešovský samosprávny kraj (PSK)

Nadriadený orgán:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Sídlo zariadenia:
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Družstevná 25/3
059 35 Batizovce
IČO: 00691861
DIČ: 2021202436
www.cssbatizovce.sk

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami:
PhDr. Katarína Bolisegová, životopis
tel.: 052/ 78 49 712
mobil: 0915 879 816
e-mail: riaditel@cssbatizovce.sk

Vedúca úseku odborných činností DSS a ŠZ:
Mgr. Anna Nemcová
tel.: 052/ 78 49 716
mobil: 0905 262 686
e-mail: nemcova.anna@cssbatizovce.sk

Vedúca úseku ekonomiky a obslužných činností:
Ing. Jana Faixová
tel.: 052/ 78 49 716
mobil: 0905 785 516
e-mail: faixova.jana@cssbatizovce.sk

Ambulancia – tel.: 052/ 78 49 711
Hlavná sestra – tel.: 052/ 78 49 734,
mobil: 0948 500 125

Sociálne pracovníčky:
Oddelenie A, budova Kaštieľ- tel.: 052/ 78 49 735
Oddelenie B, budova Lipa – tel.: 052/ 78 49 732
Oddelenie C, budova Breza – tel.: 052/78 49 731
Oddelenie D,E, budova Javor – tel.: 052/ 78 49 729
Oddelenie F, budova Gaštan – tel.: 052/78 49 738

Riadenie ľudských zdrojov, PaM:
Mgr. Vlasta Jeseňáková
tel.: 052/ 78 49 714
e-mail: jesenakova.vlasta@cssbatizovce.sk

Vedúci vnútornej prevádzky:
Mgr. Peter Liška
tel.: 052/ 78 49 713
mobil: 0911 025 018
e-mail: liska.peter@cssbatizovce.sk

Vedúca stravovacej prevádzky
Marcela Fáberová
tel.: 052/ 78 49 727
mobil: 0911 025 097
e-mail: faberova.marcela@cssbatizovce.sk

Vedúca Útulku vo Svite:
Mgr. Ing. Marcela Bátorová
SNP 144/12
tel.: 052/ 77 568 42
mobil: 0911 702 878
e-mail: batorova.marcela@cssbatizovce.sk

Comments are closed.