Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.