Tanečná zábava našich klientov

     Dňa 29. júna 2017 sa konala tanečná zábava pre klientov nášho zariadenia. Do tanca im hral a spieval Ing. Karol Rosenberg. Všetci sa veľmi tešili, že po roku opäť prišiel medzi nás, aby nás zabavil. V sprievode zamestnancov sa dobre vytancovali a zaspievali si známe pesničky. Čítať ďalej

Naše zariadenie na podujatí Krídla túžby 2017

      CSS Domov pod Tatrami sa aj tento rok prezentovalo na 7. ročníku regionálnej súťaže Krídla túžby, ktoré sa konalo 22. júna 2017 v Červenom Kláštore – Smerdžonke. Každoročne ju vyhlasuje Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu MUDr. Petra Chudíka. V krásnom prostredí Červeného Kláštora sa podujatie konalo aj v rámci Festivalu kultúrnych… Čítať ďalej

Športové talenty z nášho zariadenia víťazmi na špeciálnej olympiáde

V dňoch od 21.6. do 23.6.2017 sa konali X. Národné hry špeciálnych olympiád a zároveň kvalifikačná súťaž na Svetové letné špeciálne olympiády v Abu Dhabí v marci 2019. Tieto  národné hry sa konali v ŠAMORÍNE v tréningovom centre, súťažilo sa v 7 športoch, a to atletika, tenis, unifikovaný volejbal, moderná gymnastika, stolný tenis, plávanie a cyklistika. Naše… Čítať ďalej

Slávnostné otvorenie Amfiteátra v parku CSS Batizovce

„Starajúc sa o šťastie iných nachádzame vlastné.“      V Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce sa 15. júna 2017 uskutočnilo slávnostné otvorenie Amfiteátra v parku. Amfiteáter je umiestnený v krásnom prostredí bývalého anglického parku, ktorý zdobí areál barokového kaštieľa zo 16. storočia. V minulosti bol park upravený kamennými vázami, sochami a vzácnymi druhmi rastlín…. Čítať ďalej

Športové hry prijímateľov odštartovali letnú sezónu

Dňa 1. júna 2017 sa prijímatelia z nášho zariadenia zúčastnili na športových hrách a tým akoby odštartovali tohtoročné leto. Súťažné disciplíny pre nich zorganizovali študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči, odbor animátor voľného času. Park pred kaštieľom a krásne slnečné počasie vytvorili ideálne podmienky na športové hry a súťaže. Súťažili sa v týchto disciplínach: Vodná bomba… Čítať ďalej

Relaxačný pobyt v Turčianskych Tepliciach

Od 17. do 21. mája 2017 prijímatelia z nášho zariadenia oddychovali na relaxačnom pobyte v kúpeľnom komplexe SPA & AGUAPARK Turčianske Teplice. Počas pobytu využili služby kúpaliska s termálnou liečivou vodou, absolvovali masáže tela v kresle a klasickú masáž chrbta. Súčasťou pobytu bol aj pobyt v prírode a príjemná prechádzka v kúpeľnom parku, alebo jednoducho iba relaxovanie na… Čítať ďalej

SENI CUP

V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa konal futbalový turnaj pre mentálne postihnutých ľudí SENI CUP v Žiarskej doline. Zúčastnili sa ho aj 6 naši klienti a aj keď boli na turnaji nováčikmi, rýchlo zapadli medzi ostatných 11 družstiev z celého Slovenska. Boli zaradení do skupiny „C“. Po slávnostnom… Čítať ďalej

Zbojnícka kráľovná

4. mája k nám zavítalo divadlo Portál z Prešova. Jeho 2 protagonisti sa predstavili novodobou rozprávkou o „Zbojníckej kráľovnej“. Pesničky a dej dotváraný priamo na scéne upútal našich klientov, ktorí učinkujúcich odmenilina záver búrlivým potleskom. Čítať ďalej

Koncert ZUŠ Fantázia

Dňa 27.4.2017 sa naši klienti zúčastnili koncertu ZUŠ Fantázia v kultúrnom dome vo Svite. V programe pod názvom „Trinásta komnata“ sa predstavili žiaci spevom, tancom a hrou na hudobný nástroj. Všetkým sa koncert veľmi páčil, úžasné boli kostými účinkujúcich a scéna. Domov si odniesli krásny kultúrny a umelecký zážitok. Čítať ďalej

Veľkonočný turnaj v kolkoch

Stalo sa tradíciou, že v jarnom období si prijímatelia sociálnej služby v našom zariadení zasúťažia v kolkoch. Dňa 6. apríla 2017 sa uskutočnil Veľkonočný turnaj v kolkoch, na ktorom sa zúčastnilo 50 klientov a súťažili podľa jednotlivých oddelení. Každý súťažiaci mal tri pokusy v hode. Víťazom sa stal hráč, ktorý zhodil všetkých deväť kolkov alebo z daného… Čítať ďalej

6. ročník Plesu prijímateľov sociálnej služby

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach organizovalo vo štvrtok 16. februára 2017 už 6. ročník Plesu prijímateľov sociálnych služieb. Riaditeľka Ing. Danica Ďuricová svojim príhovorom a úvodným tancom slávnostne otvorila tohtoročný ples. A tak sa pre všetkých zúčastnených začal večer plný zábavy. Do tanca nám hrala hudobná skupina Duo Mayor. V kultúrnej… Čítať ďalej

Reprezentácia zariadenia na 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička

Dňa 22. februára 2017 prijímateľka sociálnej služby Zuzana Billá reprezentovala naše zariadenie na jubilejnom 50. ročníku súťaže Vansovej Lomnička, ktorá sa konala v Podtatranskej knižnici v Poprade. Je to festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien so svojou tradíciou a organizovala ho Okresná organizácia únie žien Slovenska so sídlom vo Svite v spolupráci s Podtatranským… Čítať ďalej

Daruj Vianočné dobro od OZ Rozpuk

Predvečer Vianoc pripravili mladí ľudia z OZ Rozpuk II. ročník charitatívnej akcie „Daruj vianočné dobro“. Fantastická kapustnica, ale aj darčeky, ktoré dostali naši prijímatelia sociálnej služby boli príjemným spestrením predvianočnej atmosféry.            Ď a k u j e m e Čítať ďalej

Poďakovanie Mediačnému centru Poprad

  Chceme sa poďakovať všetkým  z Mediačného centra Poprad,  ktorí pripravili pre našich malých i veľkých nezabudnuteľný zážitok :  vianočnou kapustnicou, zemiačikmi s rybkou, ale aj zbierkou hračiek a inými  vecnými darmi. Z mediačného centra sa postarali aj o to, aby deti mali  celoročné zážitky z výletov a návštevy detských hracích centier. Čítať ďalej

Ďakujeme za mafinky

Veľmi pekne ďakujeme neznámej „ dobrodinke“ , ktorá doniesla pre naše detičky vlastnoručne napečené mafinky s odkazom: „ Požehnané vianočné sviatky, dúfam, že Vám mafinky, ktoré sme napiekli s láskou budú chutiť…“ Čítať ďalej

Chemosvit Fibrochem, a.s.

Dovoľte nám, aby sme Vám srdečne poďakovali za zorganizovanie zbierky hračiek  a detskej obuvi, ktorú ste pripravili  pre deti našich prijímateľov sociálnej služby v Útulku vo Svite. Darčeky sme deťom odovzdali  pri rozožatom vianočnom stromčeku a radosť v ich očiach  sa dá len ťažko opísať. Čítať ďalej